רפורמת הפרגולות


כחלק מתיקון 101 לחוק התכנון והבניה, ביום 1/8/2014 נכנסו לתוקפן תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד – 2014. מטרתה העיקרית של הרפורמה, שהתפרסמה כ"רפורמת הפרגולות", היא הקלה על האזרחים על ידי ייעול, פישוט ושיפור הליכי רישוי הבנייה, מבלי לפגוע באיכות הבנייה. עיקר השינויים במסגרת הרפורמה הינם:

  • ביטול הצורך בקבלתהיתר בנייה להקמת מבנים ושימושים פשוטים, שאינם אמורים להוות הפרעה ו/או סיכון וכן אינם אמורים לפגוע במערכות הבניין דוגמת  מחסן מחומרים קלים / פרגולה / סגירות חורף לבתי אוכל / גגון/ מחסום לחניה וכיו"ב.  פטור זה ניתן, בין היתר, בכפוף לכך שהביצוע נעשה על-ידי מי שהוא בעל זכות במקרקעין, בכפוף לתכנית בניין העיר (תב"ע) החלה במקום ובכפוף לכך שהעבודות בהתאם לתקנות הבטיחות הרלוונטיות.
  • הליך רישוי מקוצר בבקשות להוספת ממ"ד, סגירת/הוספת מרפסת, תוספת בנייה שלא עולה על 25 מ"ר, הוספתמעלית, סגירת קומת עמודים בבניין. במסגרת ההתייעלות, הוחלט בתקנות החדשות כי רשות הרישוי מחויבת לקבל החלטה בבקשה שהוגשה ולהחזיר תשובה לפונה עד 45 יום. במידה ולא הוחזרה תשובה, רואים זאת כהחלטה לאישור הבקשה, ובסופו של התהליך יכול ויינתן היתר בנייה  באופן אוטומטי.

להלן הקישור לתקנות המלאות: http://old.justice.gov.il/NR/rdonlyres/7BEB655A-6A03-4023-8D07-60CF62E45AAF/43216/7400.pdf   הערה: אין במידע הנ"ל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי פרטני ואין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ בעו"ד העוסק בתחום, בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.