מאמרים


מי רשאי לעסוק בתיווך מקרקעין?

סעיף 2 לחוק המתווכים מציין מי הם הגורמים המורשים לעסוק בתיווך וסעיף א' שבו קובע כי: "לא יעסוק אדם בתיווך אלא אם כן הוא בעל רישיון בתוקף ובהתאם להוראות חוק זה". סעיף 5 לחוק המתווכים  פרט מה הם התנאים לקבלת רישיון. הגוף הממונה לצורך הענקת רישיונות תיווך במקרקעין הינו רשם המתווכים, שהינו יחידת סמך של משרד המשפטים.

המשך קריאה

רפורמת הפרגולות

כחלק מתיקון 101 לחוק התכנון והבניה, ביום 1/8/2014 נכנסו לתוקפן תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד – 2014. מטרתה העיקרית של הרפורמה, שהתפרסמה כ"רפורמת הפרגולות", היא הקלה על האזרחים על ידי ייעול, פישוט ושיפור הליכי רישוי הבנייה, מבלי לפגוע באיכות הבנייה.

button

מס ריבוי דירות

מטרת חוק מס ריבוי דירות, היא להטיל מס שנתי קבוע בחוק על יחיד/תא משפחתי אשר שיעור בעלותו בדירות מגורים הינו 249% או יותר (כלומר שתיים וחצי דירות ומעלה(.
המשמעות – תשלום מס על עצם הבעלות בדירות, ללא קשר להפקת הכנסה מהדירות.

button

לקביעת פגישה, השאר פרטים ואנו נחזור אליך בהקדם.